AVIS LEGAL

DADES GENERALS

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la vostra disposició les dades següents:

CLARET MARTIN ADVOCATS SCPP est&agcut; domiciliada al carrer C/ Boters 8, 08750 Molins de Rei, Barcelona, amb CIF J63558373. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43.076, Foli 175, Full 420880, Inscripció 1.

A la web cmadvocats.net hi ha una sèrie de continguts de car´cter informatiu sobre serveis jurídics i administració de ​​finques.

El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l'empresa, als productes i serveis que s'hi ofereixen.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposen la Llei Organitza 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carcter personal (LOPD). informa a l'usuari que totes les dades que ens proporcioni será incorporats a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de CM Advocats.

Sempre es respectarà la confidencialitat de les vostres dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació técnica, comercial o publicitària per vía ordinària o electrónica.

Per exercir els vostres drets d'oposició, rectificació o cancelació dirigiu-vos a la seu de l'empresa C/ Boters 8, 08750 Molins de Rei, Barcelona escriure'ns al següent correu info@cmadvocats.net o trucant-nos al 936 803 273.

CONDICIONS D'ÚS

Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometen-se a fer bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari de la web de cmadvocats.net implica que reconeix haver llegit i acceptat aquestes condicions i allò que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no està d'acord amb aquestes condicions no continueu usant aquesta web.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només será válida per notificació escrita i/o correu certificat.

RESPONSABILITATS

CLARET MARTIN ADVOCATS SCPP no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la página web del prestador.

Tanmateix, tenint en compte els arts. 11 i 16 de la LSSI-CE, CLARET MARTIN ADVOCATS SCPP es compromet a la retirada o si escau bloqueig dels continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional , drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

Tampoc l'empresa no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del programari instal·lat a l'ordinador de l'internauta. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència técnica o error que es produeixi quan l'usuari es connecti a Internet. Igualment no es garanteix la inexistència d'interrupcions o errors a l'accés al lloc web.

Així; mateix, CLARET MARTIN ADVOCATS SCPP es reserva el dret d'actualitzar, modificar o suprimir la informació continguda al vostre página web, així com la configuració o presentació en qualsevol moment sense assumir cap responsabilitat per això.

Us comuniquem que qualsevol preu que pugueu veure a la nostra web será només orientatiu. Si l'usuari vol saber amb exactitud el preu o si el producte en el moment actual compta amb alguna oferta de la qual es pot beneficiar ha d'acudir a alguna de les botigues físiques amb què compta CLARET MARTIN ADVOCATS SCPP.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CLARET MARTIN ADVOCATS SCPP és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital así com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'incloguin , a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d'aquesta empresa.

Cap material publicat en aquesta web podrá ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de CLARET MARTIN ADVOCATS SCPP

Tota la informació que es rebi a la web, com ara comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a CLARET MARTIN ADVOCATS SCPP de manera gratuïta. No heu d'enviar informació que NO es pugui tractar d'aquesta manera.

Tots els productes i serveis d'aquestes pàgines que NO són ​​propietat de CLARET MARTIN ADVOCATS SCPP són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen a la web de (nom de l'empresa) a efectes de promoció i de recopilació d'informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de ​​la informació que els pertany.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l'activitat que a él es desenvolupa será competents Jutjats de C/ Boters 8, 08750 Molins de Rei, Barcelona, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre'l.